sankaku

Tour THE SHOW MUST GO ON

2014/OTHERS

ArtDir:
Hiroshi Kikkawa

Animation/MotionDesign:
sankaku
Shun Mihata
Kensuke Sugimoto

img_top